Inkomstenbeleggen

Beleggen met als doel om extra inkomsten te genereren.

Wat is Inkomstenbeleggen?

Bij Inkomstenbeleggen beleggen we uw geld in obligaties en aandelen. We beleggen in obligaties die een stabiele rente uitkeren en aandelen met een hoog dividendrendement. Deze inkomsten kunt u gebruiken als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Om de risico’s te beperken, spreiden we uw vermogen over meer dan 2.000 verschillende obligaties en aandelen van over de hele wereld.

Beste Vermogensbeheerder van NL!

Care IS vermogensbeheer is door de beleggerswebsite IEX.nl twee maal op rij verkozen tot Beste Vermogensbeheerder van Nederland.

Ook goed om te weten, Care IS scoort 5 sterren bij alle vergelijkingswebsites en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Gericht op een stabiele, hoge uitkering

Bij Inkomstenbeleggen ligt de focus op obligaties en aandelen met een stabiele rente- of dividenduitkering. De inkomsten keren we twee keer per jaar aan u uit als aanvulling op uw inkomen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de marktrentes en prestaties van bedrijven en varieert gedurende de tijd.

Verwachte rendement en inkomsten

Onderstaande tabel toont de indeling van de verschillende risicoprofielen, verwachte rendementen en verwachte inkomsten.

Risicoprofiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
Weging obligaties 100% 75% 50% 25% 0%
Weging aandelen 0% 25% 50% 75% 100%
Verwachte rendement per jaar 2,9% 3,9% 5,0% 6,0% 7,0%
Verwachte inkomsten per jaar 1,4% 1,7% 2,1% 2,4% 2,8%


Het verwachte rendement is berekend op basis van historische rendementen een geeft een verwachting voor het gemiddelde rendement per jaar op de lange termijn (>15 jaar). De verwachte inkomsten geven een indicatie van de ontvangen rentes en dividenden op jaarbasis. De kosten van beleggen zijn buiten beschouwing gelaten. De getallen bieden geen garantie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Voor wie is Inkomstenbeleggen?

 • Wanneer u op zoek bent naar een belegging met stabiele inkomsten.
 • Als u graag periodiek rente en/of dividend wilt ontvangen uit uw beleggingen.
 • Indien u minimaal 6 jaar van plan bent om te beleggen.
 • Wanneer u de risico’s van Inkomstenbeleggen begrijpt.
 • Als u over een minimale inleg van €100.000 beschikt.

Veelgestelde vragen over Inkomstenbeleggen

Hoe veilig is Inkomstenbeleggen?

Met Inkomstenbeleggen belegt u goed gespreid in aandelen en obligaties. Door de brede spreiding verkleinen we de impact bij een eventueel faillissement van een bedrijf.

Geldt er een vaste looptijd of minimum periode?

Bij Inkomstenbeleggen zit u nergens aan vast. U kunt elke dag stoppen als u dat wilt. We adviseren wel een minimale horizon van 6 jaar. Zes jaar is ook de looptijd van de obligaties in de portefeuille. Door minimaal 6 jaar te beleggen, maakt u dus een gehele lifecycle van obligaties mee.

Hoe werkt de uitkering van de Inkomsten?

De ontvangen rente op de obligaties en dividenden worden automatisch bijgeschreven op uw beleggingsrekening. De ontvangen inkomsten worden twee keer per jaar uitgekeerd en overgemaakt naar uw betaalrekening. Indien een deel van de inkomsten op uw geldrekening is gebruikt om de kosten te betalen, verkopen wij een deel van uw belegd kapitaal om uw geldrekening aan te zuiveren. Per saldo maken wij alle ontvangen inkomsten over naar uw tegenrekening.

Wat is het verwachte rendement?

Het verwachte rendement bestaat uit de inkomsten die u ontvangt en de kapitaalgroei van uw ingelegde vermogen. Het actuele verwachte rendement staat in de tabel hierboven onder het kopje ‘Actuele rente-uitkeringen’.

Kan ik ook bijstorten of geld opnemen?

Bij Inkomstenbeleggen laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. U kunt tussentijds bijstorten of geld opnemen. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het al dan niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen, de inkomsten en het verwachte rendement.

Wat zijn de kosten?

Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de kosten op onze kostenpagina

Wat gebeurt er als de rente stijgt?

Als de rente stijgt, daalt de waarde van uw ingelegde kapitaal. Daarentegen neemt de verwachte rente-uitkering en het verwachte rendement op lange termijn toe.

Wat gebeurt er als de rente daalt?

Als de rente daalt, stijgt de waarde van uw ingelegde kapitaal. Daarentegen neemt de verwachte rente-uitkering en het verwachte rendement op lange termijn af.

Wat is het faillissementsrisico?

Het faillissementsrisico betekent dat u een deel van uw inleg kunt verliezen als een bedrijf of overheid niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Wat zijn de fiscale aspecten van dit product?

U kunt in dit product beleggen in box 2 (zakelijk) of box 3 (privé). Omdat u in box 2 geen vermogensbelasting betaalt en de BTW op de beheervergoeding kunt terugvorderen, is dit product fiscaal gezien extra aantrekkelijk middels een zakelijke beleggingsrekening. Raadpleeg voor meer informatie altijd uw financieel adviseur.

Waarin is Care IS anders dan een bank?

Care IS is een onafhankelijke, zelfstandige vermogensbeheerder. Wij houden ons uitsluitend bezig met beleggen en voeren geen andere diensten uit. Zo kunnen wij ons 100% focussen op het beheer van uw vermogen. Daarnaast zijn banken vaak niet volledig onafhankelijk. Zo beleggen sommige banken nog steeds in eigen beleggingsproducten waar zij indirect aan verdienen.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

 • Ontvang per e-mail
  Binnen enkele seconden
Deze week 2 keer aangevraagd.

Door uw gegevens in te vullen, kan Care IS u benaderen voor marketingdoeleinden. Afmelden kan eenvoudig via info@care-is.nl

Hierin leest u onder andere:


 • Wie wij zijn
 • Hoe wij voor u beleggen
 • De risicoprofielen van Care IS
 • De rendementen en kosten