Inkomstenbeleggen

Beleggen met een relatief laag risico, gericht op het behalen van stabiele inkomsten.

Wat is Inkomstenbeleggen?

Bij Inkomstenbeleggen beleggen we uw geld in obligaties. Obligaties zijn leningen die periodiek een vaste rente uitkeren. Deze rente kunt u gebruiken als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Om de risico’s te beperken, spreiden we uw vermogen over meer dan 1.000 verschillende obligaties van over de hele wereld.

Beste Vermogensbeheerder van NL!

Care IS vermogensbeheer is door de beleggerswebsite IEX.nl twee maal op rij verkozen tot Beste Vermogensbeheerder van Nederland.

Ook goed om te weten, Care IS scoort 5 sterren bij alle vergelijkingswebsites en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Gericht op een stabiele, hoge uitkering

Bij Inkomstenbeleggen ligt de focus op obligaties met een stabiele, hoge rente-uitkering. De rente keren we elk halfjaar aan u uit als aanvulling op uw inkomen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de marktrentes en varieert gedurende de tijd.

Actuele rente-uitkeringen

Een beleggingsportefeuille bij Inkomstenbeleggen bestaat uit verschillende bouwstenen met elk zijn eigen rente-uitkering en verwacht rendement. Deze tabel toont de hoogte van de rente-uitkering en het verwachte totaalrendement per bouwsteen.

Bouwstenen Rente-uitkering per jaar Verwachte totaal rendement per jaar
Staatsobligaties Kort 1,2% 3,8%
Staatsobligaties Gemiddeld 1,0% 2,6%
Staatsobligaties Lang 1,8% 3,4%
Bedrijfsobligaties Kort 1,5% 2,0%
Bedrijfsobligaties Gemiddeld 1,8% 2,1%
Bedrijfsobligaties Gemiddeld ex-fin 2,3% 2,7%
Totaal gemiddeld 1,5% 2,0%


De getoonde getallen zijn actueel per 27-12-2022. Het verwachte rendement is het gemiddelde verwachte rendement over een periode van circa 6 jaar, inclusief koersstijgingen. De getallen bieden geen garantie. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor wie is Inkomstenbeleggen?

 • Wanneer u op zoek bent naar een belegging met relatief laag risico.
 • Als u graag periodiek rente wilt ontvangen uit uw beleggingen.
 • Indien u minimaal 6 jaar van plan bent om te beleggen.
 • Wanneer u de risico’s van Inkomstenbeleggen begrijpt.
 • Als u over een minimale inleg van €250.000 beschikt.

Veelgestelde vragen over Inkomstenbeleggen

Hoe veilig is Inkomstenbeleggen?

Met Inkomstenbeleggen belegt u in relatief veilige obligaties met een minimale kredietrating van BBB- of hoger. U loopt geen valutarisico’s. Daarnaast spreiden we in duizenden obligaties wereldwijd. Zo verkleinen we de impact bij een eventueel faillissement van een bedrijf.

Geldt er een vaste looptijd of minimum periode?

Bij Inkomstenbeleggen zit u nergens aan vast. U kunt elke dag stoppen als u dat wilt. We adviseren wel een minimale horizon van 6 jaar. Zes jaar is ook de looptijd van de obligaties in de portefeuille. Door minimaal 6 jaar te beleggen, maakt u dus een gehele lifecycle van obligaties mee.

Hoe werkt de uitkering van de rente?

De ontvangen rente op de obligaties wordt automatisch bijgeschreven op uw beleggingsrekening. De ontvangen rente wordt twee keer per jaar uitgekeerd en overgemaakt naar uw betaalrekening. Dat doen we in februari en augustus. Indien een deel van de uitgekeerde rente op uw geldrekening is gebruikt om de kosten te betalen, verkopen wij een deel van uw belegd kapitaal om uw geldrekening aan te zuiveren. Per saldo maken wij alle ontvangen rente over naar uw tegenrekening.

Wat is het verwachte rendement?

Het verwachte rendement bestaat uit de rentes die u ontvangt en de kapitaalgroei van uw ingelegde vermogen. Het actuele verwachte rendement staat in de tabel hierboven onder het kopje ‘Actuele rente-uitkeringen’.

Kan ik ook bijstorten of geld opnemen?

Bij Inkomstenbeleggen laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het al dan niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen, de rente-uitkeringen en het verwachte rendement.

Wat zijn de kosten?

Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de kosten op onze kostenpagina

Wat gebeurt er als de rente stijgt?

Als de rente stijgt, daalt de waarde van uw ingelegde kapitaal. Daarentegen neemt de verwachte rente-uitkering en het verwachte rendement op lange termijn toe.

Wat gebeurt er als de rente daalt?

Als de rente daalt, stijgt de waarde van uw ingelegde kapitaal. Daarentegen neemt de verwachte rente-uitkering en het verwachte rendement op lange termijn af.

Wat is het faillissementsrisico?

Het faillissementsrisico betekent dat u een deel van uw inleg kunt verliezen als een bedrijf of overheid niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Wat zijn de fiscale aspecten van dit product?

U kunt in dit product beleggen in box 2 (zakelijk) of box 3 (privé). Omdat u in box 2 geen vermogensbelasting betaalt en de BTW op de beheervergoeding kunt terugvorderen, is dit product fiscaal gezien extra aantrekkelijk middels een zakelijke beleggingsrekening. Raadpleeg voor meer informatie altijd uw financieel adviseur.

Waarin is Care IS anders dan een bank?

Care IS is een onafhankelijke, zelfstandige vermogensbeheerder. Wij houden ons uitsluitend bezig met beleggen en voeren geen andere diensten uit. Zo kunnen wij ons 100% focussen op het beheer van uw vermogen. Daarnaast zijn banken vaak niet volledig onafhankelijk. Zo beleggen sommige banken nog steeds in eigen beleggingsproducten waar zij indirect aan verdienen.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

 • Ontvang per e-mail
  Binnen enkele seconden
 • Ontvang per Post
  Binnen 2 werkdagen in huis
Deze week 6 keer aangevraagd.

Door uw gegevens in te vullen, kan Care IS u benaderen voor marketingdoeleinden. Afmelden kan eenvoudig via info@care-is.nl

Hierin leest u onder andere:


 • Wie wij zijn
 • Hoe wij voor u beleggen
 • De risicoprofielen van Care IS
 • De rendementen en kosten