Risico’s van beleggen

Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging en het gekozen risicoprofiel. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt.

Uw risicoprofiel

Een risicoprofiel geeft een indicatie van het risico dat u met uw beleggingen loopt. Het geeft ook een indicatie van het rendement dat u met uw beleggingen kunt halen. Bij Care IS kunt u beleggen in vijf verschillende risicoprofielen: Zeer defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer offensief.

Hoeveel risico loopt u met uw risicoprofiel

De mate van risico binnen een risicoprofiel wordt voor het grootse gedeelte bepaald door de verhouding tussen aandelen en obligaties. Obligaties worden aangemerkt als een risicomijdende beleggingscategorie vanwege het relatief lage risico en stabiel rendementsverloop.

Aandelen worden aangemerkt als een risicodragende beleggingscategorie vanwege het relatief hoge risico en de kans op hoge rendementen. Des te meer aandelen er in een risicoprofiel zijn opgenomen, des te hoger het verwachte rendement en risico.

Marktrisico

Eén van de belangrijkste risico’s van beleggen is het marktrisico. Dit is het risico dat samenhangt met de beweeglijkheid van de markt als gevolg van wisselende stemmingen op de financiële markten. Alle beleggingen worden beïnvloed door het marktrisico.

Schommelingen op de financiële markten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of politieke beslissingen. Ook kan de waarde van een belegging worden ingegeven door sentiment en emotie van beleggers en daardoor niet in lijn zijn met de economische omstandigheden.

Naast het marktrisico zijn er nog diverse andere vormen van risico. Bekijk hier het document 'Risicoprofielen van Care IS en risico's van beleggen'.