Transparant in kosten

Vermogensbeheer: wat kost dat?
Weet u wat u aan kosten betaalt aan uw bank of vermogensbeheerder? Een deel daarvan kunt terugvinden op de rekeningafschriften. Een ander deel van deel van de kosten wordt onttrokken aan het vermogen buiten het  zicht van de belegger. Onderzoek laat zien dat kosten de belangrijkste voorspeller zijn van het verwachte netto rendement. Bij hogere kosten, is de kans zeer groot dat de belegger minder rendement behaalt. Het is dus zeer belangrijk dat de kosten van beleggen onder controle houdt. Op deze pagina kunt u zelf berekenen wat de impact van kosten is op uw vermogen. 


Op welke kosten moet u dan letten? Onder de zichtbare kosten verstaan we de beheer- of adviesvergoeding, de prestatievergoeding en de servicefee/bewaarloon en de transactiekosten. De onzichtbare kosten maken vaak ook een groot deel van de totale kosten uit. Hieronder vallen onder andere de bovengenoemde kosten maar dan binnen de beleggingsfondsen. Deze worden vaak samengevat met de term Total Expense Ratio of de lopende kosten. Daarnaast heeft u te maken met de spread tussen de bied- en de laatkoers, de rentemarge, de instapkosten en de kosten voor de verwerking van dividenden, coupons en aflossingen van obligaties.

 

Beheer- of adviesvergoeding
De beheervergoeding is de vergoeding die de vermogensbeheerder rekent voor het beheren van uw vermogen. Ook uw adviseur brengt een vergoeding bij u in rekening, de adviesvergoeding. 

 

Prestatievergoeding
Sommige beheerders vragen bovenop de vaste vergoeding nog een prestatievergoeding. Deze wordt berekenend over stijging van uw vermogen in een jaar. Deze prestatievergoeding kan in sommige gevallen oplopen tot wel 20%. Alleen bij een goed resultaat wordt er dus een vergoeding gerekend. Hoewel dit misschien interessant klinkt, zit er ook een risico aan verbonden. De prestatievergoeding kan namelijk een belangenverstrengeling in de hand werken wat betreft de risicobereidheid van de beheerder. Bij een minder resultaat ontstaat er voor de beheerder een prikkel om het risico te verhogen, om zo nog kans te maken op de prestatievergoeding. Immers lijdt de beheerder geen grote verliezen als dit leidt tot een slecht resultaat, de klant wel! Dit risico is dus niet altijd in het belang van de klant.

 

Bankkosten
Ook de bank waar uw beleggingsportefeuille is ondergebracht en waar de beleggingsrekening loopt rekent kosten. Deze kosten bestaan uit het bewaarloon of de servicevergoeding en de transactiekosten. Het bewaarloon of de servicevergoeding zijn de kosten voor het bewaren en de administratieve afhandeling van de beleggingsportefeuille. Transactiekosten zijn de kosten die worden betaald voor de aan- en verkoop van beleggingsproducten in de portefeuille. Deze bestaan normaal gesproken uit een percentage over de transactiewaarde, een vast bedrag en soms ook nog een minimumbedrag. 

 

Lopende kosten
De indirecte kosten die u ondervindt zijn met name de kosten van de beleggingsfondsen in de portefeuille. Deze kosten worden in mindering gebracht op de waarde van uw beleggingen en komen daardoor niet voor op het rekeningafschrift. Deze kosten worden samengevat door de lopende kosten. Hieronder valt onder andere de beheervergoeding, accountancykosten, service kosten en juridische kosten.

 

Spreads
Een spread is een op- of afslag waar u voor betaald. Een bekende spread is de bied-laat spread. Op een bepaald moment is de prijs die u krijgt als u een beleggingsinstrument verkoopt lager dan de prijs die u moet betalen om dit instrument aan te kopen, waardoor dus een verschil ontstaat. De bied-laat spread is het verschil tussen deze zogenaamde biedkoers en laatkoers.
Daarnaast is er een verschil tussen de rente die u krijgt en de rente die u betaalt op een effectenrekening, de rentemarge. Daarvoor wordt vaak de ‘euribor’ (de ‘european interbank offered rate’) als uitgangspunt genomen. Staat uw rekening positief, dan krijgt u een afslag van ongeveer 0,5 procent (bij een euribor van 2 procent krijgt u 1,5 procent). Maar staat u rood, dan krijgt u een opslag op die rente van 4 tot wel 6 procent.

 

Instapkosten
Een minder voorkomende, maar nog altijd bestaande kostenpost zijn de instapkosten. Wanneer u als klant bij een nieuwe vermogensbeheerder komt, dient een aantal zaken te worden geregeld. Er zijn kennismakingsgesprekken, het risicoprofiel moet worden bepaald en de administratie moet worden ingericht. Dit zijn éénmalige werkzaamheden waarvoor sommige beheerders graag worden vergoed. 

 

Dividenden, coupons en aflossingen van obligaties
Zolang het goed gaat met de bedrijven waarin u belegt ontvangt u als aandeelhouder periodiek dividendbetalingen. Obligatiehouders ontvangen een rentecoupon en op einddatum wordt de obligatie afgelost tegen de eindwaarde. De bank moet deze zogenaamde ‘corporate actions’ verwerken en rekent hier kosten voor. Bij sommige banken vallen deze kosten onder het bewaarloon.

 

Care IS vindt het belangrijk dat de klant precies weet hoeveel kosten gepaard gaan met het beheer van uw vermogen. Klik hier voor een overzich van alle kosten die op het vermogensbeheer van Care IS van toepassing zijn.