Care IS veilig

Care IS staat onder toezicht

Care IS staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van beleggingsdiensten. De AFM is toezichthouder op iedereen die in Nederland actief is op de beleggingsmarkt. Klik hier voor de AFM-registratie van Care IS.

 

Uw geld veilig ondergebracht
Om uw geld te beschermen zijn de beleggingen en liquiditeiten ondergebracht bij BinckBank op een beleggingsrekening op uw eigen naam. Dit betekent dat als Care IS of BinckBank in de problemen komt, dit geen gevolgen heeft voor uw beleggingen. Voor liquiditeiten is het deposito garantiestelsel van toepassing.

 

Care IS gaat verder
Om onze objectiviteit, onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen zijn wij vrijwillig aangesloten bij verschillende organisaties en belangenverenigingen.

 

Care IS is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). Het werk van DSI is gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening.

 

 

 

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is een onafhankelijke klachteninstelling die bemiddelt in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

 

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A) is een brancheorganisatie, die haar activiteiten met name richt op het ondersteunen en adviseren van de leden bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf.


Risico’s van beleggen
Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico's van beleggen.