Webinar: Staan beurzen te hoog?

Leestijd ± 2 minuten Laatste update: 08 aug 2019
Webinar: Staan beurzen te hoog?

Klik hier om een herhaling van het webinar te bekijken.

Steeds meer beurscommentators stellen de vraag staan de beurzen te hoog? Met de financiële crisis in het geheugen vragen velen zich af of de koersen inmiddels uit de hand zijn gelopen. De angst wordt gevoed doordat de koersen steeds weer een nieuwe recordstand bereiken. Is het tijd om uit te stappen of is er nog ruimte voor verdere groei? En kun je nu nog wel instappen als je nog geld op de rekening hebt staan?

Hoe weet ik of aandelen te duur zijn?

Om te bepalen of de prijs te hoog is, moet je ook de onderliggende waarde weten. De uitspraak “Price is what you pay, value is what you get” van Warren Buffet geeft de relatie tussen prijs/koers en waarde goed weer. We kunnen de waardering van aandelen berekenen door de toekomstige winst per aandeel te vergelijken met de huidige koers. Verwacht de markt dat de winsten toenemen? Dan is een hogere koers te verklaren. Want hogere toekomstige winsten leiden tot een hogere waarde van het bedrijf en daardoor kan de koers stijgen. Gunstige economische groei leidt in de regel tot hogere winsten en zou gepaard moeten gaan met stijgende aandelenbeurzen.

Hoe bepaal ik de waardering?

Voor het bepalen van de waardering hebben we verschillende maatstaven tot onze beschikking. Voorbeelden hiervan zijn koers/winstverhoudingen, koers/boekwaardeverhoudingen, risicopremies en dividend rendement. Er bestaat niet één methode die beter is dan de rest. Daarom gebruiken wij altijd meerdere maatstaven voor we een beleggingsbeslissing nemen. Hieruit blijkt dat de waardering weliswaar is opgelopen, maar prima wordt verklaard door de lage rente en de goede economische situatie. Tijdens ons webinar op 1 februari zijn we uitgebreid ingegaan op de voor- en nadelen van verschillende waarderingsmaatstaven. Ook hebben we de actuele waardering van aandelen besproken en de ruimte voor verdere koersstijgingen.

Marktomstandigheden: kansen en risico’s

De marktomstandigheden zijn op dit moment gunstig, maar niet zonder risico’s. Wereldwijd is over het algemeen sprake van lage rente- en inflatieniveaus en een solide economische groei. De stijging van de bedrijfswinsten, die daarmee gepaard gaat, geeft brandstof voor een verdere stijging van de koersen. Politieke ontwikkelingen kunnen altijd roet in het eten gooien evenals een onverwachte sterke stijging van de inflatie. Op de korte termijn zien wij vooralsnog geen beren op de weg.

Conclusie

Wij zijn van mening dat de hoge koersen van de aandelenmarkt passen bij de goede economische situatie. Het gunstige economische klimaat vormt de basis voor toekomstige economische groei en stijgende bedrijfswinsten. Door de opgelopen koersen is de waardering opgelopen. Mede gezien de  verwachte economische groei en de relatie met de stijgende bedrijfswinsten is er naar onze mening nog ruimte voor toekomstige koersstijgingen. Let wel op de risico’s zoals oplopende rente- en inflatieniveaus. 

 

Wil je meer weten over de huidige waardering en hoe wij daar als vermogensbeheerder mee omgaan? Klik hier om een herhaling van het webinar te bekijken.


Deel via social media: