Nieuwe vermogensbelasting box 3: Dit moet u weten

Leestijd ± 3 minuten Laatste update: 17 april 2020

Dit jaar is de berekening van de vermogensbelasting in box 3 gewijzigd. Er was veel kritiek op hoe de overheid deze belasting tot en met 2016 berekende. De belastingdienst ging namelijk uit dat een rendement van 4% kon worden behaald op spaargeld en beleggingen. Met de lage spaarrente bleek dat echter een lastige of zelfs onmogelijke opgave. Mede daarom heeft de belastingdienst de berekening aangepast.

Oude situatie

Tot en met 2016 rekende de belastingdienst met een fictief rendement van 4% over het vermogen in box 3. Over deze 4% betaalde u vervolgens 30% vermogensbelasting. Concreet betekende dit een belastingdruk van 4% x 30% = 1,2%.

Nieuwe situatie

Vanaf 2017 blijft het belastingtarief 30%, maar wordt het rendement anders berekend. Er wordt uitgegaan van een fictieve verdeling over sparen en beleggen met voor elk een ander rendement. De verhouding tussen sparen en beleggen is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen in box 3.


Verder is het heffingsvrij vermogen gestegen naar €25.000,- per persoon. Dit is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. In 2016 was dit bedrag €24.437,- per persoon.

Rendement

Voor het spaargedeelte wordt gerekend met een rendement van 1,63%. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde spaarrente tussen 2011 en 2015. Voor het beleggingsdeel wordt uitgegaan van een rendement van 5,39%. Dit percentage is gebaseerd op historische rendementen van aandelen, onroerend goed en obligaties. Beide percentages worden ieder jaar opnieuw berekend.

Verhouding sparen en beleggen

De belastingdienst gaat ervan uit dat u een bepaald deel van uw vermogen spaart, en een deel belegt. De verhouding is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen.

  Schijf     Vermogen in box 3 Spaardeel:    
1,63% 
Beleggingsdeel:
5,39%
Gemiddeld
rendement   
  0   Vrijstelling tot €25.000,-   0%   0%   0%
  1   Tot €75.000,-   67%   33%   2,87%
  2   Van €75.000,- tot €975.000,-   21%   79%   4,60%
  3   Vanaf €975.000,-   0%   100%   5,39%

 

De nieuwe berekening

  • Over uw vermogen tot €25.000,- bent u geen vermogensbelasting verschuldigd.
  • In schijf 1 rekent de belastingdienst over 67% van uw vermogen met een rendement van 1,63%, en over de overige 33% wordt gerekend met een rendement van 5,39%.
  • In schijf 2 rekent de belastingdienst over 21% van uw vermogen met een rendement van 1,63%, en over de overige 79% wordt gerekend met een rendement van 5,39%.
  • Valt een deel van uw vermogen in schijf 3? Dan rekent de belastingdienst over dat deel met een rendement van 5,39%.
  •  

Over bovenstaande rendementen betaalt u vervolgens 30% vermogensbelasting. 

Voorbeelden​

In onderstaande tabel berekenen we de vermogensbelasting voor verschillende vermogens. Tevens vergelijken we deze met de oude berekening van vóór 2017.

  Uw vermogen     Belasting 2016   Belasting 2017   Verschil           
  €75.000,-   €606,-   €430,-   - €176,-
  €150.000,-   €1.506,-   €1.335,-    - €171,-
  €250.000,-   €2.706,-   €2.716,-    + €10,-
  €500.000,-   €5.706,-   €6.166,-    + €460,-
  €1.000.000,-   €11.706,-   €13.067,-    + €1.361,-

 

Bij een vermogen van circa €250.000,- maakt de nieuwe berekening vrijwel geen verschil voor de te betalen vermogensbelasting. Vermogens beneden de €250.000,- gaan minder belasting betalen. Heeft u echter meer dan €250.000,- vermogen in box 3? Dan neemt de te betalen vermogensbelasting toe.

 

Klik hier voor een uitgebreide voorbeeldbrekening.

 

In onderstaande tabel staat de situatie voor fiscale partners weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een verdeling van 50/50 van het vermogen in box 3.

  Uw gezamenlijke vermogen     Belasting 2016         Belasting 2017          Verschil                  
  €75.000,-   €313,-   €214,-   €99,-
  €150.000,-   €1.231,-   €860,-    €353,-
  €250.000,-   €2.413,-   €1.980,-    - €433,-
  €500.000,-   €5.413,-   €5.432,-    €19,-
  €1.000.000,-   €11.413,-   €12.332,-    €919,-

 

Bij een vermogen van circa €500.000,- maakt de nieuwe berekening vrijwel geen verschil voor de te betalen vermogensbelasting indien u fiscaal partnerschap heeft. Vermogens beneden de €500.000,- gaan minder belasting betalen. Heeft u echter samen meer dan €500.000,- vermogen in box 3? Dan neemt de te betalen vermogensbelasting toe. 


De berekening in dit artikel betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten.
 


Deel via social media: