Wat is Indexbeleggen?

En waarom is het zo effectief

Indexbeleggen is nieuw, populiair en effectief

De populariteit van indexbeleggen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Sinds de introductie van de eerste fondsen in 1993 is indexbeleggen een van de snelst groeiende trends van de afgelopen decennia. Steeds meer beleggers en vermogensbeheerders kiezen voor indexbeleggen, ten koste van actief beleggen.

Actief versus Passief (indexbeleggen)

De actieve belegger gaat er vanuit dat hij in staat is om vooraf de beste beleggingen te selecteren, zodat hij – na aftrek van kosten – een beter rendement behaalt dan het marktgemiddelde. Het marktgemiddelde wordt weerspiegeld door een bepaalde beursindex zoals de AEX Index voor Nederlandse aandelen of de S&P 500 Index voor Amerikaanse aandelen. 

 

De indexbelegger gaat er vanuit dat markten efficiënt zijn en dat het op lange termijn niet mogelijk is om de markt te verslaan. Hij kiest er daarom voor om het rendement van een bepaalde beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Omdat een indexbelegger zelf geen actieve beleggingsbeslissingen neemt zoals een actieve belegger, wordt indexbeleggen ook vaak passief beleggen genoemd.

Verschillen tussen actief en passief beleggen

Een belangrijk verschil tussen actief beleggen en indexbeleggen zijn de kosten. Voor een belegger zijn de totale kosten van indexbeleggen in het algemeen lager dan de totale kosten van actief beleggen. Om de juiste beleggingen te selecteren, moeten actieve fondsmanagers uitgebreide en vaak kostbare research verrichten. Vaak worden meer transacties verricht dan bij een passieve strategie (indexbeleggen).

 

Het structureel verslaan van het marktgemiddelde is moeilijk. Het verslaan van het gemiddelde is een zogenaamde ‘zero-sum-game’. Voor elke winnende belegger moet er namelijk een verliezende belegger zijn. Aangezien de index de maatstaf is voor het gemiddelde rendement voor alle beleggers, kun je stellen dat – vóór aftrek van kosten – circa 50% van alle beleggers een hoger rendement behaalt dan de index. De andere helft heeft een lager rendement. Wanneer vervolgens de kosten worden verrekend, valt het deel af dat net beter dan de index heeft gescoord. Wetenschappelijk is aangetoond dat op middellange en lange termijn slechts 20% van de actieve fondsmanagers de index weet te verslaan. De hoge kosten zijn de belangrijkste reden dat het voor een actieve belegger moeilijk is om hogere rendementen te halen dan de index.

 

Een indexbelegger zal de index niet verslaan. Na aftrek van de lage kosten, scoort deze manager wel beter dan 80% van de actieve managers.

 

Ten slotte zijn indexbeleggingen transparant en goed verhandelbaar. Omdat altijd in dezelfde samenstelling wordt belegd als die van een beursindex, weet een belegger altijd exact waar hij in belegt. Daarnaast zijn veel indexbeleggingen met een kleine spread tussen bied- en laatprijs doorlopend verhandelbaar tijdens openingsuren van de beurs, terwijl beleggingsfondsen eenmaal per dag verhandelbaar zijn.

Indexbeleggen bij Care IS

Care IS belegt het vermogen van haar cliënten uitsluitend in indexfondsen. Care IS kiest hiervoor vanwege de brede spreiding, de transparantie, de lage kosten en de directe verhandelbaarheid. Dit zijn stuk voor stuk kernwaarden die voor het beleggingsbeleid van Care IS cruciaal zijn.

  • Ontvang per e-mail
    Binnen enkele seconden
Deze week 1 keer aangevraagd.

Door uw gegevens in te vullen, kan Care IS u benaderen voor marketingdoeleinden. Afmelden kan eenvoudig via info@care-is.nl

Hierin leest u onder andere:


  • Wie wij zijn
  • Hoe wij voor u beleggen
  • De risicoprofielen van Care IS
  • De rendementen en kosten