Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

Het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund belegt in een mandje van overheidsgerelateerde obligaties en bedrijfsobligaties genoteerd in euro's.

Belangrijkste kenmerken

Het fonds belegt in circa 1.500 obligaties uit circa 10 verschillende landen. Alle obligaties hebben een notering in euro's. Circa 50% wordt belegd in overheidsgerelateerde obligaties en de andere 50% in bedrijfsobligaties.

 

De belangrijkste uitgevers zijn Europese overheidsorganisaties zoals de European Investment Bank en de European Financial Stability Facility. Alle obligaties hebben een investment grade rating. Dat wil zeggen een minimale kredietwaardigheidsscore van BBB.

 

De gemiddelde looptijd is momenteel 5,9 jaar met een rentegevoeligheid (modified duration) van 5,5. Ook worden alle obligaties onderworpen aan een duurzame screening.

Waarom belegt Axento in dit fonds?

Het fonds heeft een aantal belangrijke voordelen. Allereerst is de spreiding groot met zo'n 1.500 verschillende obligaties. Omdat alle obligaties een minimale kredietwaardigheidsscore van BBB hebben, vormt dit fonds een stabiele basis binnen een beleggingsportefeuille.

 

Een ander voordeel is dat alle obligaties duurzaam zijn. Dit sluit goed aan bij de duurzame beleggingsdoelstelling van Axento. Tot slot is de tracking performance van het fonds goed.

 

De genoemde getallen zijn per 31 mei 2019.Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.