Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Het Vanguard Euro Government Bond Index Fund belegt in een mandje van Europese kredietwaardige staatsobligaties met een minimale uitstaande omvang van 300 miljoen euro. Het risico van Europese staatsobligaties is benedengemiddeld. Staatsobligaties vormen daardoor het stabiele gedeelte binnen een beleggingsportefeuille en kunnen bescherming bieden bij dalende aandelenbeurzen.

Belangrijkste kenmerken

Het fonds belegt in 735 obligaties van veertien verschillende Europese landen. De top-3 landen zijn Frankrijk, Duitsland en Italië. Alle obligaties hebben een investment grade rating. Dat wil zeggen een minimale kredietwaardigheidsscore van BBB. De gemiddelde looptijd is momenteel 8,80 jaar met een rentegevoeligheid (modified duration) van 7,20. De gemiddelde couponrente bedraagt 2,60% en het verwachte rendement tot het einde van de looptijd is 0,50%.

Waarom belegt Axento in dit fonds?

Het fonds heeft een aantal belangrijke voordelen. Door de grote omvang van circa 4,3 miljard is de verhandelbaarheid goed. Daarnaast horen de jaarlijkse kosten van het fonds met 0,20% bij de laagste in de markt. Tot slot is de tracking performance van het fonds goed. Het fonds weet zijn onderliggende index goed te volgen, waardoor weinig tot geen rendement verloren gaat.

 

De genoemde getallen zijn per 30 september 2017.Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.