Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fund

Het doel van het Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fund​ is het behalen van een vergelijkbaar of hoger langetermijnrendement dan de brede aandelenmarkt met een lager neerwaarts risico en een betere duurzaamheidsscore.

Samenstelling van het fonds

Het fonds belegt in circa 200 verschillende aandelen wereldwijd, inclusief opkomende landen. De selectie van deze aandelen vindt plaats op basis van een wiskundig model. Naast een lager risico worden de geselecteerde aandelen gekenmerkt door een sterk duurzaamheidsprofiel, hoog dividendrendement, aantrekkelijke waardering, goed momentum en positieve winstherzieningen.

Waarom belegt Axento in dit fonds?

Bij Axento ligt de focus op duurzaamheid en vermogensbehoud. De verwachting is dat het fonds het relatief goed doet in dalende markten en tijdens volatiele marktomstandigheden. In een extreem gunstige marktomgeving kan het fonds achterblijven bij de algemene markt, maar behaalt het nog steeds een goed absoluut rendement. Daarnaast heeft het fonds een duurzaam beleid, wat inhoudt dat de geselecteerde aandelen gemiddeld genomen duurzamer zijn dan de brede aandelenmarkt.Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.