Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Fund

Het Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Fund is een slim en duurzaam alternatief voor een wereldwijd gespreide indextracker. Het fonds gebruikt een zogenaamde ‘Enhanced index strategie’ om een hoger rendement dan de benchmark te behalen. Verder hanteert het fonds een duurzame filter bij de selectie van aandelen.

Samenstelling van het fonds

Het fonds belegt in circa 750 verschillende aandelen uit ontwikkelde landen. Aandelen worden geselecteerd met behulp van een factorscore. Robeco gebruikt hiervoor de factoren Value, Quality en Momentum. Op landen- en sectorniveau mag het fonds maximaal 0,50% afwijken ten opzichte van zijn benchmark. Op individueel aandelenniveau geldt een maximale afwijking van 0,30%. 

 

Het fonds hanteert een duurzaam selectiebeleid. Zo sluit het o.a. bedrijven uit die actief zijn in de wapenindustrie, tabaksindustrie of in verband worden gebracht met kinderarbeid. In totaal streeft het fonds naar een 30% betere score op duurzaamheid in het algemeen en een 20% betere environmental footprint. Deze footprint betreft een combinatie van CO2 uitstoot, waterverbruik, energieverbruik en afvalproductie.

Waarom belegt Axento in dit fonds?

Bij Axento ligt de focus op duurzaamheid en vermogensbehoud. Dit fonds combineert deze twee aspecten bij het samenstellen van de portefeuille. Van de Enhanced strategie verwachten wij een verbetering van de rendement/risicoverhouding in de portefeuilles. Daarbij is het fonds een stuk duurzamer dan de reguliere wereldwijde aandelenbenchmark.Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.