iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (Euro hedged)

Het fonds heeft als doel om het rendement van de J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Deze index bestaat uit obligaties van opkomende landen wereldwijd, genoteerd in Amerikaanse dollar. Het fonds dekt het valutarsicio af naar euro's.

Kenmerken van obligaties uit opkomende landen

In het vorige kwartaal bespraken we een fonds dat belegt in obligaties uit opkomende landen die worden uitgegeven in de eigen (lokale) valuta. Het valutarisico dat hiermee gepaard gaat wordt door beleggers niet voor alle landen aanvaardbaar geacht. Deze landen zijn genoodzaakt om obligaties in bijvoorbeeld US dollar uit te geven. Dit fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven in Amerikaanse dollars. Het valutarisico van de dollar wordt binnen het fonds afgedekt (gehedged).

 

Het belangrijkste verschil met obligaties in lokale valuta is het type risico; bij lokale valuta ligt de nadruk op het valutarisico, terwijl bij dit fonds de nadruk ligt op het kredietrisico. Een hoger kredietrisico betekent dat er meer onzekerheid bestaat over de mate waarin overheden in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Binnen het fonds is sprake van een hoge landenspreiding, waardoor de invloed van een individueel land op het totale fondsrendement relatief klein is.

Rol in de portefeuille

Doordat het fonds belegt in landen met een hoger kredietrisico, is de rentevergoeding hoger dan dat van kredietwaardige obligaties. Daarnaast biedt het fonds diversificatievoordelen omdat obligaties uit opkomende landen anders reageren op marktontwikkelingen dan bijvoorbeeld aandelen en Europese obligaties. Ook vinden wij het een geschikte aanvulling op obligaties uitgegeven in lokale valuta vanwege onder andere de hoge landenspreiding en de lagere beweeglijkheid.