iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

De iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF belegt in een mandje van in euro genoteerde bedrijfsobligaties. 

Belangrijkste kenmerken

Het fonds belegt in ruim 2.500 bedrijfsobligaties uit voornamelijk Europese landen. Alle obligaties hebben een notering in euro's. U loopt hierdoor geen direct valutarisico.

 

Alle obligaties hebben een investment grade rating. Dat wil zeggen een minimale kredietwaardigheidsscore van BBB. Dit betekent dat de uitgevers van de obligaties relatief stabiele bedrijven zijn en de kans op faillissementen klein is. De gemiddelde looptijd is momenteel 5,5 jaar met een rentegevoeligheid (modified duration) van 5,1.
 

Waarom belegt Care IS in deze ETF?

Deze ETF biedt een breed gespreide blootstelling naar met name Europese bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties bieden een hogere rente dan staatsobligaties. In het huidige klimaat van lage rentes vinden we dat prettig.

 

Het fonds is daarnaast één van de goedkoopste en best presterende in de markt. En met een omvang van ruim €11 miljard is de verhandelbaar goed.

 

De genoemde getallen zijn per 31 mei 2019.