Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund

Het Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund belegt wereldwijd in bijna 4.000 verschillende aandelen uit ontwikkelde landen. Bij de selectie van deze aandelen wordt rekening gehouden met duurzaamheidskenmerken en factoren.

Belangrijkste kenmerken

Het Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund is een van de meest gespreide wereldwijde aandelenfondsen in de markt. De fondsportefeuille bestaat uit bijna vierduizend verschillende aandelen.

 

Dimensional staat daarnaast bekend om haar wetenschappelijke benadering van beleggen. Twee nobelprijswinnaars voor de economie zitten in het beleggingscomittee. Dit komt tot uiting in het selectieproces van de aandelen. Hiervoor wordt namelijk gekeken naar wetenschappelijk bewezen factoren zoals Value (waarde), Profitability (winstgevendheid) en Size (omvang).

Factorbeleggen

Bij het samenstellen van de fondsportefeuille worden aandelen met een lagere waardering, hogere winsten en kleinere omvang overwogen in de fondsportefeuilles. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze factoren op lange termijn zorgen voor hogere rendementen. Het selecteren van aandelen op basis van deze kenmerken maakt het fonds van Dimensional onderscheidend ten opzichte van andere beleggingsfondsen.

Duurzame screening

Dimensional heeft zelf een duurzaamheidsscore opgesteld. Bedrijven worden ingedeeld in vijf categorieën, variërend van 'meest duurzaam' tot 'minst duurzaam'. Aandelen van bedrijven met een hoge en bovengemiddelde duurzaamheidsscore worden vervolgens overwogen in de portefeuille van het fonds. Aandelen van bedrijven met een benedengemiddelde duurzaamheidsscore worden onderwogen.Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.