Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund

Het Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund is een duurzaam aandelenfonds met een wereldwijde spreiding. Het doel is om een gelijkwaardig, duurzaam rendement te behalen als dat van de MSCI World Index. Deze index is een bekende graadmeter voor wereldwijde aandelenportefeuilles.

Beleggingsuniversum

Het beleggingsuniversum bestaat in de basis uit de 1.650 aandelen die in de MSCI World Index zijn opgenomen. Het fonds sluit vervolgens zo'n 50 aandelen uit van bedrijven die de duurzaamheidsprincipes van de United Nations Global Compact schenden. Uit de 1.600 resterende aandelen worden daarna per sector de aandelen geselecteerd die beter scoren (best-in-class) op duurzame thema's als governance, werkomstandigheden en CO2-uitstoot. Dit resulteert in een duurzame portefeuille van ongeveer 1.000 verschillende aandelen. 

Risicobeheersing

Door de gestelde duurzaamheidscriteria kan het resultaat van het fonds hoger of lager uitvallen dan de benchmark. Om deze bewegingen te beheersen, wordt een maxilame afwijking (trakcing error) gehanteerd bij de samenstelling van de portefeuille. In de optimalisatietechniek welke het fonds ieder kwartaal uitvoert, worden daarom restricties gehanteerd op individueel bedrijfsniveau, regioniveau en sectorniveau. 

Naamswijziging

Aangezien Delta Lloyd - de aanbieder van dit fonds - recent is overgenomen door Nationale Nederlanden verwachten wij dat de naam van dit fonds op korte termijn zal wijzigen. Dit kunt u te zijner tijd terugzien in uw portefeuille-overzicht binnen de inlogomgeving. Het gevoerde beleid blijft onveranderd.

 

 Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.