ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt in circa 1600 aandelen van wereldwijd gespreide beursgenoteerde ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd​.

Duurzame beleid

Alle ondernemingen worden beoordeeld op onderstaande grondbeginselen. Een schending van onderstaande beginselen kan leiden tot uitsluiting van het fonds.

  • Rechten van de mens
  • Fundamentele arbeidsrechten
  • Corruptie
  • Milieu
  • Wapens
  • Klant- en productintegriteit

Waarom belegt Axento in dit fonds?

Axento belegt in het ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld​ vanwege de hoge mate van spreiding en de lage kosten. Met een jaarlijks kostenpercentage van 0,15% is dit fonds een van de goedkoopste duurzame aandelenfondsen. Daarnaast worden de risico's door dit fonds goed beheerst. Zo wordt de tracking error (rendementsafwijking) met de benchmark zoveel als mogelijk beperkt en het uitlenen van stukken (securities lending) is niet toegestaan.Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.