Lees hieronder in 1 minuut wie we zijn, onze rendementen en kosten.

Stap 1: Wie zijn we

Care IS vermogensbeheer is een professionele vermogensbeheerder uit Volendam. Wij zijn in 2010 gestart met vermogensbeheer en beheren nu 300 miljoen euro. In 2015 én 2016 zijn wij verkozen tot ‘Beste vermogensbeheerder van Nederland’. Vanaf € 100.000,- wordt uw vermogen veilig en vakkundig belegd.


Naar stap 2 - Behaalde rendementen Minder dan €100.000,- te beleggen?
Care IS in het kort

Stap 2: Behaalde rendementen

Wij zijn van mening dat uw vermogen op de lange termijn alleen kan groeien als het behoud van uw vermogen de basis vormt. Deze aanpak heeft in de afgelopen jaren geleid tot uitstekende rendementen.

Beleggen is nooit zonder risico 
Dit geldt voor alle vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de het gekozen risicoprofiel en de aard van de belegging. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt.

Hieronder staan de gemiddelde rendementen per jaar vanaf 1 januari 2012 t/m 31 december 2018. De rendementen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

Zeer defensief 0 %
Defensief 0 %
Neutraal 0 %
Offensief 0 %
Zeer offensief 0 %

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risicoprofiel B | Zeer defensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die vermogensgroei willen realiseren op de lange termijn. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn relatief laag. De minimale aanbevolen periode om te beleggen is 3 jaar. In tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.


Vermogensverdeling Minimale bandbreedte Standaard verdeling Maximale bandbreedte
Liquiditeiten 0% 0% 20%
Kredietwaardige Obligaties 75% 90% 100%
High Yield obligaties 0% 0% 10%
Obligaties opkomende landen 0% 5% 10%
Aandelen 5% 15% 25%
Grondstoffen 0% 0% 0%
Obligaties 75% 85% 95%

Risico en rendement
Verwacht rendement (exclusief kosten) 2,00%
Standaarddeviatie (risicomaatstaf) 3,80%
Risicoprofiel Zeer defensief

De risicometer geeft op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het risicoprofiel weer. De berekening is gebaseerd op koersen uit het verleden. Dit vormt een indicatie voor de toekomst, maar biedt geen garantie.

Scenario's Zeer defensief

Bovenstaande grafiek toont de verwachte vermogensontwikkeling op basis van een inlegbedrag van €100.000,- en een beleggingshorizon van 10 jaar. Uw vermogen komt met 95% zekerheid uit op het resultaat ergens tussen de optimistische en pessimistische uitkomst. Er is 5% kans dat het resultaat ergens buiten deze scenario’s uitkomt. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: de gepubliceerde cijfers van de rendementen, risico’s en verwachte vermogensontwikkeling op deze pagina zijn gebaseerd op koersen uit het verleden waarbij voor de rendementsontwikkeling is uitgegaan van een standaardnormale verdeling. Deze gegevens zijn geen garantie voor toekomstige werkelijke ontwikkelingen, maar geven wel een indicatie van de toekomstige rendementen en risico’s. De kosten van beleggen zijn buiten beschouwing gelaten.

Risicoprofiel C | Defensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die vermogensgroei willen realiseren op de lange termijn. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn lager dan een gemiddeld. De minimale aanbevolen periode om te beleggen is 5 jaar. In tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.


Vermogensverdeling Minimale bandbreedte Standaard verdeling Maximale bandbreedte
Liquiditeiten 0% 0% 20%
Kredietwaardige Obligaties 55% 67% 75%
High Yield obligaties 0% 3% 10%
Obligaties opkomende landen 0% 5% 10%
Aandelen 25% 35% 45%
Grondstoffen 0% 0% 0%
Obligaties 55% 65% 75%

Risico en rendement
Verwacht rendement (exclusief kosten) 3,20%
Standaarddeviatie (risicomaatstaf) 5,70%
Risicoprofiel Defensief

De risicometer geeft op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het risicoprofiel weer. De berekening is gebaseerd op koersen uit het verleden. Dit vormt een indicatie voor de toekomst, maar biedt geen garantie.

Scenario's Defensief

Bovenstaande grafiek toont de verwachte vermogensontwikkeling op basis van een inlegbedrag van €100.000,- en een beleggingshorizon van 10 jaar. Uw vermogen komt met 95% zekerheid uit op het resultaat ergens tussen de optimistische en pessimistische uitkomst. Er is 5% kans dat het resultaat ergens buiten deze scenario’s uitkomt. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: de gepubliceerde cijfers van de rendementen, risico’s en verwachte vermogensontwikkeling op deze pagina zijn gebaseerd op koersen uit het verleden waarbij voor de rendementsontwikkeling is uitgegaan van een standaardnormale verdeling. Deze gegevens zijn geen garantie voor toekomstige werkelijke ontwikkelingen, maar geven wel een indicatie van de toekomstige rendementen en risico’s. De kosten van beleggen zijn buiten beschouwing gelaten.

Risicoprofiel D | Neutraal

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die vermogensgroei willen realiseren op de lange termijn. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn gemiddeld. De minimale aanbevolen periode om te beleggen is 6 jaar. In tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.


Vermogensverdeling Minimale bandbreedte Standaard verdeling Maximale bandbreedte
Liquiditeiten 0% 0% 20%
Kredietwaardige Obligaties 35% 46% 55%
High Yield obligaties 0% 3% 10%
Obligaties opkomende landen 0% 5% 10%
Aandelen 45% 55% 65%
Grondstoffen 0% 0% 0%
Obligaties 35% 45% 55%

Risico en rendement
Verwacht rendement (exclusief kosten) 4,40%
Standaarddeviatie (risicomaatstaf) 8,30%
Risicoprofiel Neutraal

De risicometer geeft op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het risicoprofiel weer. De berekening is gebaseerd op koersen uit het verleden. Dit vormt een indicatie voor de toekomst, maar biedt geen garantie.

Scenario's Neutraal

Bovenstaande grafiek toont de verwachte vermogensontwikkeling op basis van een inlegbedrag van €100.000,- en een beleggingshorizon van 10 jaar. Uw vermogen komt met 95% zekerheid uit op het resultaat ergens tussen de optimistische en pessimistische uitkomst. Er is 5% kans dat het resultaat ergens buiten deze scenario’s uitkomt. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: de gepubliceerde cijfers van de rendementen, risico’s en verwachte vermogensontwikkeling op deze pagina zijn gebaseerd op koersen uit het verleden waarbij voor de rendementsontwikkeling is uitgegaan van een standaardnormale verdeling. Deze gegevens zijn geen garantie voor toekomstige werkelijke ontwikkelingen, maar geven wel een indicatie van de toekomstige rendementen en risico’s. De kosten van beleggen zijn buiten beschouwing gelaten.

Risicoprofiel E | Offensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die vermogensgroei willen realiseren op de lange termijn. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn hoger dan gemiddeld. De minimale aanbevolen periode om te beleggen is 7 jaar. In tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.


Vermogensverdeling Minimale bandbreedte Standaard verdeling Maximale bandbreedte
Liquiditeiten 0% 0% 20%
Kredietwaardige Obligaties 15% 25% 35%
High Yield obligaties 0% 3% 10%
Obligaties opkomende landen 0% 5% 10%
Aandelen 65% 75% 85%
Grondstoffen 0% 0% 0%
Obligaties 15% 25% 35%

Risico en rendement
Verwacht rendement (exclusief kosten) 5,60%
Standaarddeviatie (risicomaatstaf) 11,10%
Risicoprofiel Offensief

De risicometer geeft op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het risicoprofiel weer. De berekening is gebaseerd op koersen uit het verleden. Dit vormt een indicatie voor de toekomst, maar biedt geen garantie.

Scenario's Offensief

Bovenstaande grafiek toont de verwachte vermogensontwikkeling op basis van een inlegbedrag van €100.000,- en een beleggingshorizon van 10 jaar. Uw vermogen komt met 95% zekerheid uit op het resultaat ergens tussen de optimistische en pessimistische uitkomst. Er is 5% kans dat het resultaat ergens buiten deze scenario’s uitkomt. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: de gepubliceerde cijfers van de rendementen, risico’s en verwachte vermogensontwikkeling op deze pagina zijn gebaseerd op koersen uit het verleden waarbij voor de rendementsontwikkeling is uitgegaan van een standaardnormale verdeling. Deze gegevens zijn geen garantie voor toekomstige werkelijke ontwikkelingen, maar geven wel een indicatie van de toekomstige rendementen en risico’s. De kosten van beleggen zijn buiten beschouwing gelaten.

Risicoprofiel F | Zeer Offensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die vermogensgroei willen realiseren op de lange termijn. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn relatief hoog. De minimale aanbevolen periode om te beleggen is 10 jaar. In tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.


Vermogensverdeling Minimale bandbreedte Standaard verdeling Maximale bandbreedte
Liquiditeiten 0% 0% 20%
Kredietwaardige Obligaties 0% 7% 15%
High Yield obligaties 0% 0% 10%
Obligaties opkomende landen 0% 5% 10%
Aandelen 85% 95% 100%
Grondstoffen 0% 0% 0%
Obligaties 0% 5% 15%

Risico en rendement
Verwacht rendement (exclusief kosten) 6,80%
Standaarddeviatie (risicomaatstaf) 14,00%
Risicoprofiel Zeer Offensief

De risicometer geeft op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het risicoprofiel weer. De berekening is gebaseerd op koersen uit het verleden. Dit vormt een indicatie voor de toekomst, maar biedt geen garantie.

Scenario's Zeer Offensief

Bovenstaande grafiek toont de verwachte vermogensontwikkeling op basis van een inlegbedrag van €100.000,- en een beleggingshorizon van 10 jaar. Uw vermogen komt met 95% zekerheid uit op het resultaat ergens tussen de optimistische en pessimistische uitkomst. Er is 5% kans dat het resultaat ergens buiten deze scenario’s uitkomt. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: de gepubliceerde cijfers van de rendementen, risico’s en verwachte vermogensontwikkeling op deze pagina zijn gebaseerd op koersen uit het verleden waarbij voor de rendementsontwikkeling is uitgegaan van een standaardnormale verdeling. Deze gegevens zijn geen garantie voor toekomstige werkelijke ontwikkelingen, maar geven wel een indicatie van de toekomstige rendementen en risico’s. De kosten van beleggen zijn buiten beschouwing gelaten.

Stap 3: Rapportage en Kosten

Care IS neemt het dagelijks beheer van uw vermogen uit handen zonder dat u de grip op uw vermogen verliest. U heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week, online inzicht in de actuele situatie van uw beleggingen.

 

Minder kosten betekent meer rendement voor u als belegger. Daarom houden wij de kosten zo laag mogelijk en behoren deze tot de laagste in de markt.

    Onderdeel     Tarief per jaar
    Vergoeding Care IS      0,80%
    Vergoeding Depotbank     0,18%
    Kosten Indextrackers       0,26%

 

Naar stap 4 - Meer informatie